15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://hasseltassens.se 300 4000 -


Avelsmål

Som mål med vår uppfödning av Amris vill vi bibehålla och vidareutveckla det som står för vår hunds rasspecifika avelsstrategier (RAS) om mentalitet, hälsa och funktion samt exteriör. Vi vill självklart ha koll på de bekymmer som finns kring rasen om öron och ögon där vi som uppfödare har ett särskilt ansvar att informera valpköpare om skötsel och klippning för öron samt att ögonlysning är obligatoriskt vid avel. Vi vill också säkra vår tiks exteriör genom att ställa ut henne i såväl inofficiella som officiella utställningar, se mer under fliken UTSTÄLLNING där vi beskriver hur det kan gå till, för den som är nyfiken på detta. Läs mer om RAS/avelstrategier på ACC hemsida: http://www.amerikansk-cockercirkel.se/

BPH

Men, hur fina meriter en hund än har i utställningsringen så är det ändå tikens mentalitet som avgör om hon passar för avel. Vi känner ett stort ansvar gentemot våra valpköpare att de får en harmonisk och trevlig hund och som motsvarar förväntningarna samt rasens typiska karaktärsdrag som den ”merry cocker” den beskrivs som. Vi har valt att BPH-testa vår tik för att försäkra oss om att hon är den sociala, trygga och stabila hund som vi upplever att hon är och för att ha som verktyg i vårt avelsarbete. BPH betyder Beteende- och personlighetsbeskivning Hund.

På SKK hemsida finns en gratis webbtjänst som heter Avelsdata där resultaten finns att se om man söker på hundens stamnamn/BPH: Klicka här

Utifrån spindeldiagrammet och protokollet som finns där kan man jämföra hur vår tik jämfört med hur hundar, av samma ras och ålder, klarat av de olika momenten. Testresultaten från en BPH hjälper oss uppfödare och hundägare att få syn på om vår hund är harmonisk, lekfull, trygg, energisk och glad i människor men också om den har någon form av problematik som man som hundägare bör komma tillrätta med.

SKK skriver om BPH på sin hemsida: ”Under arbetet med att ta fram rasspecifika avelsstrategier (RAS), som bedrivits i våra klubbar, har det visat sig att man från många håll efterlyser verktyg för att pröva hundars mentalitet. Under våren 2012 startade Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i landet.” Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras, informerar SKK på sin hemsida: Klicka här

För hundar av brukshundsras finns sedan länge en etablerad beskrivningsform, Mentalbeskrivning Hund (MH).

Skrift om BPH och en liten film finns också på SKK hemsida Klicka här