15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 0 horizontal https://hasseltassens.se 300 4000 -

Vi tycker också att det är viktigt att matcha rätt valp med rätt valpköpare därför utför vi en valptest på valparna i vid två tillfällen. Resultaten registreras inte i SKK utan är mer tänkt som ett stöd för oss som uppfödare och dig som valpköparen för att få en bild av valpens personlighet och beteende. Sättet den utforskar sin omgivning på, dess nyfikenhet, framåtanda, sättet att hälsa, viljan och lusten att leka samt hur den leker.

Ett valptest kan hjälpa oss att få syn på 3 olika viktiga aspekter:

  • Att rätt valp hamnar hos rätt ägare
  • Att vi som uppfödare ge valpköparen råd för att valpen utvecklas på bästa sätt
  • Att vi kan följa upp vårt avelsarbete ut när vi jämför de olika valpkullarnas resultat

Vår ambition är att samla alla våra valpköpare till en gemensam träff då de blivit ett år eller två för att låta vår tiks avkommor att också göra en BPH. Vi bekostar självklart detta och ser det som en möjlighet för oss att hålla kontakt med våra valpköpare men också som en metod att utvärdera vårt avelsarbete och de valptester vi gjort.

Till valptestet beskriver vi också valpens allmänna aktivitet och trygghet och vår bild av valpen i vardagen och i relation till resten av kullen. Testens olika moment är:

 • Lusten att följa efter en gående person
 • Lusten att komma när någon kallar på valpen
 • Social trygghet då valpen lyfts och hålls i famnen
 • Lek med liten boll
 • Lek med stor boll
 • Dragkamp
 • Lek med föremål som låter
 • Lek med kända och okända föremål

Till våra valpköpare ger vi också Monica Hillmans ”Nya Valpboken” med tillhörande DVD. Monica Hillman är utbildad hundkonsulent och vi tycker att hennes bok är tydlig och enkel som stöd för att lägga grunden för valpens utveckling på ett lekfullt och positivt sätt. Dvd:n underlättar dessutom i familjen och om man är flera som vill träna valpen.

Vår ”Valp-manual” bygger delvis på denna bok så vi hoppas det ska bli som en ”röd tråd” för er under den första tiden med valpen i hemmet.

När ni känner er redo för en valpkurs rekommenderar vi att ni kontaktar Hunduddens Träningscenter som ligger i Stockholm ute på Djurgården. Här finns allt man kan önska av kurser och föreläsningar!

Självklart ingår också livslångt support från oss när du köpt en valp från oss!